Beste service, laagste prijs!

Diensten

Tuin aanleg

De aanleg van u tuin gebeurt volgens het tuinontwerp.

Het hoeft niet altijd de aanleg van een nieuwe tuin te zijn, maar het kan ook de renovatie van een bestaande tuin betreffen.

Alle werkzaamheden worden door mij uitgevoerd, zoals de aanleg van bestrating, beregening, verlichting, gazon, schuttingen, muurtjes,  pergola’s en vijvers.
Tevens wordt er aandacht besteed aan bemesting en beplanting.

Tuinonderhoud

Omdat we in de tuin met groeiende planten te maken hebben, vergt dit onderhoud.

Dit onderhoud kan bestaan uit snoeien, snoeien hagen, bemesten, gazon maaien en schoffelen.

Deze werkzaamheden kan ik regulier of eenmaal per jaar verzorgen.

Tuinontwerp

Omdat de tuin een onderdeel is van uw leefomgeving en tevens een plek is waar mensen tot rust komen, is het belangrijk dat deze plek voldoet aan u wensen.

Daarom stel ik hoge eisen aan persoonlijk contact met mijn klanten en luister naar de wensen die de klanten hebben, zodat we samen tot een nieuw idee komen voor de aan te leggen of de te veranderen tuin.

Als u na afloop van de werkzaamheden tevreden bent met het uiteindelijke resultaat dan heb ik goed werk geleverd.

Om dit te bereiken ga ik als volgt te werk,

-In het eerste gesprek worden de wensen besproken en ideeen bekeken. Tevens wordt de tuin ingemeten.

-Aan de hand van deze wensen en ideeen worden enkele schets-ontwerpen gemaakt en deze worden samen met de klant bekeken. Hieruit rolt dan een definitief  tuinontwerp.

-Als de materialen zijn uitgezocht kan een offerte worden opgesteld waar alle werkzaamheden worden omschreven.